Историјски извори

01
КРЕЈАКОВИЋ, Силвија, “Идентитети жртава стрељаних у Краљеву октобра 1941.”, Београд, Музеј жртава геноцида, 2013. Садржај књиге преузет са сајта Музеја жртава геноцида (http://www.muzejgenocida.rs/).
МАНОШЕК, Валтер “Холокауст у Србији : војна окупациона политика и уништавање Јевреја : 1941-1942”, Београд : Службени лист СРЈ : Draslar partner, 2007.
(01)
КРАЉЕВО их није заборавило : монографија о жртвама масовног стрељања октобра 1941 године у Краљеву / [уређивачки одбор Радомир Блажић … и др.]. – Краљево : Завичајно друштво “Краљево” : Друштво за заштиту спомен гробља “14 октобар”, 2006 (Краљево : Рижа). – 273 стр. : илустр. ; 30 cm
kraljevo-oktobra-1941
“Округли сто Краљево октобра 1941”, уредници Драшковић, Драган, Ристић, Радомир, Краљево, Народни музеј : Историјски архив, 2003. http://nmkv.rs/
prednja-korica
Manoschek, Walter “Serbien ist judenfrei” : militärische Besatzungspolitik und Judenvernichtung in Serbien 1941/1942 / von Walter Manoschek. – München : R. Oldenbourg, 1993. – (Beiträge zur Militärgeschichte ; Bd. 38

 

01
СИМИЋ, Михаило, 1926- Краљево 1941 : сведочења и сећања / Михаило Симић. – Београд : Српска књижевна задруга, 1983 (Београд : “Штампарија Култура”). – 397 стр., [1] географска карта : илустр. ; 23 cm
01
ЈОВЕТИЋ, Раде Револуција на камену / Раде Јоветић. – Краљево : “Сутјеска”, 1978 (Краљево : Слово). – 247 стр. : илустр. ; 25 цм.

 

01
МИТРОВИЋ, Дојчило Западна Србија : 1941 / Дојчило Митровић. – Београд : Нолит, 1975 (Бор : Штампарија). – 333 стр. ; 24 cm
069-1
“Краљево октобра 1941. : казивања преживелих”, Краљево, Општински одбор ССРНС, 1966.
Kraljevacki oktobar 1941, str, 001
KRALJEVAČKI oktobar : (materijal o streljanju u Kraljevu – oktobra 1941.). – Kraljevo : Direkcija spomen-parka, [s. a.] ([s. l. : s. n.]). – 23 str. : ilustr. ; 29 cm.
001
“Поход Србијом 1941. : 25 етапа”, Крстивоје Милосављевић, Београд, 1941.
Advertisements