Краљевачки октобар

01 - Copy

 КРАЉЕВАЧКИ октобар / в.д. главног и одговорног уредника Миша Марић. – 1976-1979. – Краљево : Фонд за изградњу Спомен парка општине, 1976-1979. – 30 cm

Годишње

ISSN 0350-2864 = Краљевачки октобар
725.94(497.11)

 

01

КРАЉЕВАЧКИ октобар / в.д. главног и одговорног уредника Миша Марић. – 1976-1979. – Краљево : Фонд за изградњу Спомен парка општине, 1976-1979. – 30 cm

Годишње

ISSN 0350-2864 = Краљевачки октобар
725.94(497.11)

 

01 - kopija

КРАЉЕВАЧКИ октобар / в.д. главног и одговорног уредника Миша Марић. – 1976-1979. – Краљево : Фонд за изградњу Спомен парка општине, 1976-1979. – 30 cm

Годишње

ISSN 0350-2864 = Краљевачки октобар
725.94(497.11)

 

(01) - Copy

КРАЉЕВАЧКИ октобар / в.д. главног и одговорног уредника Миша Марић. – 1976-1979. – Краљево : Фонд за изградњу Спомен парка општине, 1976-1979. – 30 cm

Годишње

ISSN 0350-2864 = Краљевачки октобар
725.94(497.11)

 

Advertisements