Књижна грађа

Књижна грађа је подељена на неколико поткатегорија: књиге, рукописе, брошуре, ретку књигу и електронску. Књиге су разврстане на Историјске изворе и Књижевни опус, да би се на тај начин раздвојиле публикације које се са документарног, историјског аспекта баве овим догађајем од оних које представљају књижевну, поетску обраду истог.

Advertisements