Наша прошлост

Nasa proslost br. 10 - korice
ISSN 0550-4317 (Štampano izd.) ISSN 2217-3714 (Online) НАША ПРОШЛОСТ http://nmkv.rs/ ЗБОРНИК РАДОВА НАРОДНИ МУЗЕЈ КРАЉЕВО ИСТОРИЈСКИ АРХИВ КРАЉЕВО КРАЉЕВО 2009.
Korica
НАША ПРОШЛОСТ : часопис Историјског архива Краљево / главни и одговорни уредник Мирољуб Спасојевић. – Бр. 1-2 (1967), Краљево : Историјски архив, 1967.
01
НАША ПРОШЛОСТ : часопис Историјског архива и Друштва историчара среза Краљево / главни и одговорни уредник Мирољуб Спасојевић. – Год. 1, бр. 1 (1964)- . – Краљево : Историјски архив : Друштво историчара среза Краљево, 1964.
Advertisements