Часописи

Све до оснивања Октобра 1966, ако изузмемо часопис Освит који је био школски часопис, на подручју Краљева није било књижевне периодике. Покренула га је група младих стваралаца на челу са Богданом Мрвошем. Часопис је био јасно профилисан: заступљена је уметност у ширем смислу (са нагласком на књижевности), са богатим ликовним прилозима, сви књижевни родови и врсте, као и облици теоријског изражавања. Касније долази до честих промена редакције и кризе листа 1973. када више не излази на месечном нивоу.

За наш блог посебно је значајан податак да је у периоду од 1975. до 1990. Октобар годишњак који је пре свега посвећен краљевачком октобру. Уређивање Октобра осамдесетих година XX века преузима редакција Повеље, да би се 1990. лист сасвим угасио.

Повеља је часопис за књижевност, уметност и културу који издаје Народна библиотека Стефан Првовенчани из Краљева. Први број одштампан је 1971. године под окриљем Културно-просветне заједнице Краљева. Једно време часопис је излазио под називом Повеља октобра. Године 1985. НБ Стефан Првовенчани преузима издавање Повеље од Културно-просветне заједнице.
Данас часопис излази три пута годишње. Уз основну свеску часописа, штампају се и три додатка: Види чуда (дечја књижевност), Препоручено (проза) и Појединачно (интервју).

Часопис Наша прошлост покренут је 1964. године од стране Историјског архива и Друштва историчара среза Краљева. Часопис  је објављивао прилоге из локалне историографије и пружао релевантне чињенице за упознавање прошлости. Објављено је шест свезака, да би у периоду од 1975. до 1985. године уследио прекид. Године 1986. часопис је обновљен. Подаци о часопису преузети су са сајта Народног музеја Краљева.

Advertisements