Чланци објављивани од 1970. до 1980.

1971-10-15, ИН, бр. 946, стр. 1-2
1971-10-15, ИН, бр. 946, стр. 1-3
1971-10-15, ИН, бр. 946, стр. 1-6
1971-10-22, ИН, бр. 947, стр. 3-4
1972-10-06, ИН, бр. 997, стр. 3-2
1972-10-13, ИН, бр. 998, стр. 1-2
1972-10-13, ИН, бр. 998, стр. 2-1
1972-10-13, ИН, бр. 998, стр. 2-2
1972-10-13, ИН, бр. 998, стр. 2-6
1972-10-13, ИН, бр. 998, стр. 3-1
1972-10-20, ИН, бр. 999, стр. 1-2
1973-10-11, ИН, бр. 1050, стр. 1-2
1973-10-11, ИН, бр. 1050, стр. 1-4
1973-10-11, ИН, бр. 1050, стр. 2-1
1973-10-18, ИН, бр. 1051, стр. 1-5
1973-10-18, ИН, бр. 1051, стр. 3-1
1974-10-10, ИН, бр. 1101-1102, стр. 1-1
1974-10-10, ИН, бр. 1101-1102, стр. 1-2
1974-10-17, ИН, бр. 1103, стр. 1-2
1975-10-16, ИН, бр. 1156, стр. 1-1
1975-10-16, ИН, бр. 1156, стр. 1-2
1975-10-16, ИН, бр. 1156, стр. 1-3
1975-10-16, ИН, бр. 1156, стр. 2-1
1975-10-16, ИН, бр. 1156, стр. 2-4
1975-10-09-in-2
1975-10-09-Ибарске новости
1975-10-09, Ибарске новости
1976-01-22-in-br-1169-str-9-4
1976-01-22-Ибарске новости-стр-9-4

У фонду Завичајног одељења НБ “Стефан Првовенчани”, у збирци рукописа, чува се сценарио за филм “Црвена земља”.

1976-10-21in
1976-10-21-Ибарске новости
1977-10-13-in
1977-10-13-Ибарске новости
1979-09-20-in
1979-09-20-Ибарске новости
1979-10-11-in
1979-10-11-Ибарске новости
1979-10-18-in
1979-10-18-Ибарске новости
Advertisements