Периодика

У одељку Периодика можете пронаћи скениране чланке објављиване у штампи, у локалним краљевачким новинама, мислимо првенствено на Ибарске новости, али и у дневним новинама које се  издају ван завичаја (Вечерње новости, Политика…). Издвојени су чланци који су  на било који начин у вези са темом  блога, 14. октобром, било да се односе на сам догађај или на манифестације које су касније организоване у помен настрадалима. Да би чланци били прегледнији подељени су према новинама у којима су објављивани, а у оквиру тих пододељака разврстани су хронолошки, почевши од најстаријих. Објављени чланци доступни су на Завичајном одељењу Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ у Краљеву. На њему се прикупља, обрађује и чува књижна и некњижна грађа о Краљеву и Краљевчанима. Фонд Завичајног одељења такође се може похвалити са 64 скениранa годишта Ибарских новости чија се аналитичка обрада управо обавља.

Advertisements