Меморијална дигитална архива Краљевачки октобар

Меморијална дигитална архива Краљевачки октобар посвећена је масовном страдању цивила у Краљеву, у Другом светском рату. Догађај који је остао упамћен као 14. октобар, заправо је, према аутентичним изворима, обухватао период од почетка октобра, од хапшења и затварања цивила у локомотивску халу, до извршења стрељања у данима од 15. до 20. октобра 1941. године.

Наша је замисао да овај догађај осветлимо са библиотечког становишта тако што ћемо прикупити сву књижну и некњижну грађу до које смо могле доћи, учинити је доступном и претраживом. На овај начин настојимо остварити основно начело дигитализације – учинити информацију свима и под једнаким условима доступном представљањем библиотечке, архивске, музејске грађе итд.